฿680 - Cold pasta
เริ่มจะธรรมดาๆ
ราคา💵: 2,000++ /คน รสชาติ🍽: ⭐️⭐️⭐️ Presentation: ⭐️⭐️⭐️ บริการ🤵🏻: ⭐️⭐️⭐️ ความคุ้มค่า💰: ⭐️⭐️⭐️ เมื่อก่อนเป็นร้านประจำที่มาทานบ่อยมากๆ หลังๆมันมีร้านเปิดใหม่เยอะมากเลยไม่ค่อยได้มา กลับมาทานอีกทีเมนูบางอย่างปรับราคาขึ้นพอสมควร เมนูเด็ดๆ เช่น Cold pasta ก็ยังอร่อยอยู่ แต่หลายๆเมนูหลายเป็นธรรมดาๆไปแล้วเช่นพวก Tuna Tartar, Argentinian Beef Tenderloin ไม่รู้ว่าอร่อยน้อยลงหรือเพราะเดี๋ยวนี้มันมีร้านอร่อยๆใหม่ๆ เยอะมากจนทำให้เรารู้สึกเฉยๆกับร้านเดิมๆ... อ่านรีวิวฉบับเต็ม
0 Like0 Comment
LikeShare
photo