เมนู Sui Kin Japanese Restaurant (ซุยคิน เจแปนนิสเรสเตอรอง)

ชื่อเมนูและราคา
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
เต้าหู้นมสด
เต้าหู้นมสด
Kaisen Don
Kaisen Don
Kaisen Nabe
Kaisen Nabe
lunch set
ข้าวหน้าเนื้อ
หม้อไฟปลาซาลมอน
หม้อไฟปลาซาลมอน
Load more...