เมนู ข้าวหมูแดงสีมรกต (Si Morakot) Soi Su Korn 1

ข้าวหมูแดง-หมูกรอบ-กุนเชียง-ไข่มะตูม

70 รูป139 แนะนำ