เมนู MAiSEN (ไมเซน) เซ็นทรัลเวิร์ล

ชุดคุโรบุตะสันใน (Tenderloin Kurobuta Tonkatsu Set)

11 รูป30 แนะนำ