เมนู Fillets (ฟิลเล)

ชื่อเมนูและราคา
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
omakase
omakase
ข้าวหน้าเนื้อ
ข้าวหน้าเนื้อ
Barashirashi
Barashirashi
barachirachi
barachirachi
เซ็ท ซาชิมิ
เซ็ท ซาชิมิ
Castera Tamago
Castera Tamago
Load more...