รูป ปูเนื้อนึ่ง (8 ขีด) ของร้าน แหลมเจริญซีฟู้ด เซ็นทรัลเวิลด์