รูปทั้งหมดร้าน แด๊ดดี้ โด ปตท. (ตรงข้ามม. หอการค้าไทย)

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ