เมนู Triple Two Restaurant (ห้องอาหารทริปเปิ้ลทู)

กล้วยห่อเกี๊ยวทอด ใส่น้ำผึ้ง โรยไอซ์ซิ่ง

5 รูป16 แนะนำ