เมนู Triple Two Restaurant (ห้องอาหารทริปเปิ้ลทู)

ชื่อเมนูและราคา
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
แหนมเนือง
แหนมเนือง
กล้วยห่อเกี๊ยวทอด ใส่น้ำผึ้ง โรยไอซ์ซิ่ง
กล้วยห่อเกี๊ยวทอด ใส่น้ำผึ้ง โรยไอซ์ซิ่ง
กุ้งใหญ่เผา
กุ้งใหญ่เผา
เฝอ
เฝอ
กาแฟเวียดนาม
กาแฟเวียดนาม
กล้วยหอมทอด
กล้วยหอมทอด
Load more...