1. รวมรูปร้าน ข้าวมันไก่เจ้าเก่าเจ้าแรกในเทียนดัด30ปี

รูปทั้งหมดร้าน ข้าวมันไก่เจ้าเก่าเจ้าแรกในเทียนดัด30ปี

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ