เมนู หมูทอด อิ่มกับหมู สุขุมวิท 49 ( หมูทอด ไก่ทอด นำ้ตาลมะพร้าว นำ้จิ้มบาร์บิคิว คอนเนอร์ ) (อิ่มกับหมู)

หมูสันนอกทอด 1 ขีด

7 รูป4 แนะนำ