Blue Cheri Sunshine
คาเฟ่เปิดใหม่ใน people community mall โลโก้คุ้นตา กาแฟดีนะ
ร้านคาเฟ่เปิดใหม่ใน people community mall ริมถนนอ่อนนุช * มีที่จอดรถนะจ๊ะ ร้านเปิดใหม่โลโก้สุดคุ้นตา โดยมีเมนูซิกเนเจอร์สองเมนูคือ Blue Cheri Sunshine ที่เป็นเบสกาแฟ กับ Blue Cheri Sunset ที่ไม่มีกาแฟเลย... อ่านรีวิวฉบับเต็ม
0 Like0 Comment
LikeShare
photo