เป็นร้านที่ ราคาถูกมากเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้ ถ้าเทียบกับร้านอื่นๆ เคยกินตั้งแต่259จน299 บรรยากาศร้านดีขึ้นมาก
0 Like0 Comment
LikeShare
photo