เมนู Naeki Sushi MRT สวนจตุจักร

ชื่อเมนูและราคา
Recommended
Naeki Duo Set M
Naeki Duo Set M
6 Pieces of Salmon Nigiri and Flame - Grilled Salmon Nigiri
THB 270
Naeki Aburi Set M
Naeki Aburi Set M
6 Pieces of Flame-Grilled Salmon Nigiri
THB 270
Sushi Set A1
Sushi Set A1
THB 200
Sushi Set A3
Sushi Set A3
3 Salmon Nigiri and 6 Maki
THB 240
Sushi Set C4
Sushi Set C4
8 Pieces of Nigiri Sushi and 6 Maki
THB 450
Salmon Set
Salmon Set
4 Pieces of Salmon Nigiri and 2 Salmon Sashimi
THB 280
Party A (ใหม่)
Party A (ใหม่)
THB 720
Party B (เดิม)
Party B (เดิม)
THB 820
Mini California Maki (6pcs.)
Mini California Maki (6pcs.)
THB 160
California Maki (5 pcs.)
California Maki (5 pcs.)
THB 190
Salmon Uramaki
Salmon Uramaki
THB 190
Futomaki Set
Futomaki Set
THB 190
TakoJung (80 g.)
TakoJung (80 g.)
THB 140
Hiyashi Wagame (100 g.)
Hiyashi Wagame (100 g.)
THB 100
Salmon Donburi
Salmon Donburi
THB 320
Salmon Ikura Donburi
Salmon Ikura Donburi
THB 450
Unagi Donburi
Unagi Donburi
THB 380
Salmon Aburi Donburi
Salmon Aburi Donburi
Sushi Flame-Grilled Salmon Bowl
THB 320
Dashi Soup
Dashi Soup
THB 30
Miso Soup
Miso Soup
THB 40
Bento Set A
Bento Set A
THB 350
Bento Set B
Bento Set B
Beto+Soup
THB 350
Naeki Aburi Set L
Naeki Aburi Set L
12 Pieces of Flam-Grilled Salmon Nigiri
THB 500
Naeki Duo Set  L
Naeki Duo Set L
12 Pieces of Salmon Nigiri and Flam-Grilled Salmon Nigiri
THB 500