1. รวมรูปร้าน ก่วงเฮง (MRT จตุจักร) ข้าวมันไก่ประตูน้ำ แกรปแอนโก (ก่วงเฮงข้าวมันไก่ประตูน้ำ แกรปแอนโก) MRT สถานีสวนจตุจักร (Metro Mall)
  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ