เมนู วัวทองโภชนา (Wuatong Pochana) วัวทองโภชนา

ชื่อเมนูและราคา
DV อาหารจานเดียว
ข้าวผัดปูก้อน (DV)
ข้าวผัดปูก้อน (DV)
ข้าวผัดปูก้อน (DV)
THB 135
ข้าวหน้าเนื้อตุ๋นวัวทอง (DV)
ข้าวหน้าเนื้อตุ๋นวัวทอง (DV)
ข้าวหน้าเนื้อตุ๋นวัวทอง (DV)
THB 135
ข้าวราดผัดกะเพราเนื้อตุ๋น (DV)
ข้าวราดผัดกะเพราเนื้อตุ๋น (DV)
ผัดกะเพราเนื้อตุ๋นราดข้าว (DV)
THB 135
ข้าวผัดเนื้อตุ๋น (DV)
ข้าวผัดเนื้อตุ๋น (DV)
ข้าวผัดเนื้อตุ๋น (DV)
THB 135
ข้าวเนื้อตุ๋นหมาล่า (DV)
ข้าวเนื้อตุ๋นหมาล่า (DV)
ข้าวเนื้อตุ๋นหมาล่า (DV)
THB 135
ข้าวผัดกระเพราเนื้อสับ (DV)
ข้าวผัดกระเพราเนื้อสับ (DV)
ข้าวผัดกระเพราเนื้อสับ (DV)
THB 135
ข้าวราดผัดกะเพราหมูสามอย่าง (DV)
ข้าวราดผัดกะเพราหมูสามอย่าง (DV)
ข้าวราดผัดกะเพราหมูสามอย่าง (DV)
THB 89
ข้าวผัดหมูสามอย่าง (DV)
ข้าวผัดหมูสามอย่าง (DV)
ข้าวผัดหมูสามอย่าง (DV)
THB 89
ข้าวผัดเต้าหู้พริกเกลือ (DV)
ข้าวผัดเต้าหู้พริกเกลือ (DV)
ข้าวผัดเต้าหู้หมูสับพริกเกลือ (DV)
THB 89
หมี่ซั่วผัดเบคอน (DV)
หมี่ซั่วผัดเบคอน (DV)
หมี่ซั่วผัดเบคอน (DV)
THB 89
หมี่ผัดเต้าหู้พริกเกลือ (DV)
หมี่ผัดเต้าหู้พริกเกลือ (DV)
หมี่ผัดเต้าหู้หมูสับพริกเกลือ (DV)
THB 89
หมี๋ซั่วผัดเต้าหู้เจ (DV)
หมี๋ซั่วผัดเต้าหู้เจ (DV)
THB 99
ข้าวกระเพราเจ (DV)
ข้าวกระเพราเจ (DV)
THB 89
DV อาหารทานเล่น
DV เครื่องดื่มและของหวาน
IH อาหารจานเดียว
DV ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
IH ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
IH อาหารทานเล่น
Set Lunch
IH ครื่องดื่มและของหวาน
IH กับข้าว
DV กับข้าว
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
เกาเหลาเนื้อวัวทองโภชนา
เกาเหลาเนื้อวัวทองโภชนา
เกี๊ยวหมูราดซอสพริกเสฉวน
เกี๊ยวหมูราดซอสพริกเสฉวน
เนื้อตุ๋นวัวทองโภชนา
เนื้อตุ๋นวัวทองโภชนา
เต้าหู้ทอดหน้าหมูกุ้ง
เต้าหู้ทอดหน้าหมูกุ้ง
เต้าหู้ทอด
เต้าหู้ทอด
ผัดถั่วแขกหมูสับกุ้งแห้ง
ผัดถั่วแขกหมูสับกุ้งแห้ง
Load more...