รูปทั้งหมดร้าน Grill 63 Degrees

Grill 63 Degrees

Grill 63 Degrees

เปิดอยู่
สเต๊ก
  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ