1. รวมรูปร้าน Supanniga Eating Room Tha Tien (ห้องทานข้าวสุพรรณิการ์ ท่าเตียน ) (ห้องทานข้าวสุพรรณิการ์ ท่าเตียน) ท่าเตียน
  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ