เมนู Mojjo Rooftop Lounge Bar

ชื่อเมนูและราคา
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
Fiery Chicken Wings
Fiery Chicken Wings
Shrimp Quesadilla
Shrimp Quesadilla
Herb Crusted Lamb Chop
Herb Crusted Lamb Chop
Parma ham & melon
Parma ham & melon
Spiced Calamari
Spiced Calamari
Guatemalan old fashioned
Guatemalan old fashioned
Load more...