รูป ใส้วัว หม้อไฟ ของร้าน นากิยะ นิฮอนมูระ ทองหล่อ 13