เมนู Cheonman (ชอนมัน) Home Village ม.เกษตร

ไก่ทอดชอนมัน 10ชิ้น (Cheonman Fried Chicken 10pcs.)

2 รูป3 แนะนำ