เมนู Cheonman (ชอนมัน) Home Village ม.เกษตร

ไก่ทอดชอนมัน 5ชิ้น (Cheonman Fried Chicken 5pcs.)

2 รูป3 แนะนำ