Gyoza
วันนี้ไปลองเมนูใหม่ gyoza moriawase เป็นเกี๊ยวซ่ารวม มาอย่างละ2ชิ้น โดยส่วนตัว ชอบอันที่เป็น mentai Cheese และ ปีกไก่
1 Like0 Comment
LikeShare
photo