เมนู Noname ซาลาเปา (ซาลาเปา)

ชื่อเมนูและราคา
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
ใส้ครีม
ใส้ครีม
ใส้หมูสับ
ใส้หมูสับ
จุดแดง ใส้ครีม จุด้จียว หมูสับ
จุดแดง ใส้ครีม จุด้จียว หมูสับ
ขนมจีบ
เปาไส้พุทรา