เมนู เสน่ห์จันทน์ (Saneh Jaan)

พะแนงเนื้อเทนเดอร์ลอยน์

10 รูป2 แนะนำ