รูป ข้าวหน้าปลาไหลห่อใบไผ่ญี่ปุ่น ของร้าน ZURU Japanese Delicious บางนา - ศรีนครินทร์