ก๋วยเตี๋ยวเจ๊แกละ

ปิดอยู่จะเปิดในวันจันทร์ เวลา 09:00

เมนู ก๋วยเตี๋ยวเจ๊แกละ

ชื่อเมนูและราคา
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
เส้นหมี่ต้มยำ (ธรรมดา)
เส้นหมี่ต้มยำ (ธรรมดา)
THB 40
เส้นหมี่ต้มยำ (พิเศษ)
เส้นหมี่ต้มยำ (พิเศษ)
THB 50
เส้นเล็กต้มยำ (ธรรมดา)
เส้นเล็กต้มยำ (ธรรมดา)
1 สั่งไปแล้ว
THB 40
เส้นเล็กต้มยำ (พิาเศษ)
เส้นเล็กต้มยำ (พิาเศษ)
1 สั่งไปแล้ว
THB 50
เส้นใหญ่ต้มยำ (ธรรมดา)
THB 40
เส้นใหญ่ต้มยำ (พิเศษ)
THB 50
บะหมี่ต้มยำ (ธรรมดา)
บะหมี่ต้มยำ (ธรรมดา)
THB 40
บะหมี่ต้มยำ (พิเศษ)
บะหมี่ต้มยำ (พิเศษ)
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำแห้ง
ก๋วยเตี๋ยวน้ำใส
เมนูก๋วยเตี๋ยว
เมนูข้าว
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
บะหมี่แห้งต้มยำ
บะหมี่แห้งต้มยำ
เส้นเล็กแห้งต้มยำ
เส้นเล็กแห้งต้มยำ
ต้มยำเส้นเล็ก
ต้มยำเส้นเล็ก
บะหมี่แห้งยำ
ก๋วยเตี๋ยวเด็ก
ก๋วยเตี๋ยวเด็ก
เส้นเล็กแห้ง
Load more...