เมนู ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น สูตรมะระ ซุปเปอร์ตุ๋น (Noodle Kai Tun Sut Mara)

ชื่อเมนูและราคา
เมนูอาหาร
ก๋วยเตี๋ยวไก่ธรรมดาเส้นเล็ก 2 อย่าง
11 สั่งไปแล้วไก่ตุ๋น สะโพรก น่อง ตีนไก่ เนื้อไก่ตุ๋น
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวไก่ธรรมดาเส้นวุ้นเส้น 2 อย่าง
1 สั่งไปแล้วไก่ตุ๋น สะโพรก น่อง ตีนไก่ เนื้อไก่ตุ๋น
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวไก่ธรรมดาเส้นบะหมี่ 2 อย่าง
6 สั่งไปแล้วไก่ตุ๋น สะโพรก น่อง ตีนไก่ เนื้อไก่ตุ๋น
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวไก่พิเศษเส้นบะหมี่ 2 อย่าง
2 สั่งไปแล้วไก่ตุ๋น สะโพรก น่อง ตีนไก่ เนื้อไก่ตุ๋น
THB 65
ก๋วยเตี๋ยวไก่ธรรมดาเส้นเล็ก 3 อย่าง
5 สั่งไปแล้วไก่ตุ๋น สะโพรก น่อง ตีนไก่ เนื้อไก่ตุ๋น
THB 60
ก๋วยเตี๋ยวไก่ธรรมดาเส้นหมี่ 3 อย่าง
4 สั่งไปแล้วไก่ตุ๋น สะโพรก น่อง ตีนไก่ เนื้อไก่ตุ๋น
THB 60
ก๋วยเตี๋ยวไก่ธรรมดาเส้นวุ้นเส้น 3 อย่าง
ไก่ตุ๋น สะโพรก น่อง ตีนไก่ เนื้อไก่ตุ๋น
THB 60
ก๋วยเตี๋ยวไก่ธรรมดาเส้นบะหมี่ 3 อย่าง
3 สั่งไปแล้วไก่ตุ๋น สะโพรก น่อง ตีนไก่ เนื้อไก่ตุ๋น
THB 60
ก๋วยเตี๋ยวไก่พิเศษเส้นบะหมี่ 3 อย่าง
4 สั่งไปแล้วไก่ตุ๋น สะโพรก น่อง ตีนไก่ เนื้อไก่ตุ๋น
THB 65
ก๋วยเตี๋ยวไก่ธรรมดาเส้นหมี่ 2 อย่าง
8 สั่งไปแล้วไก่ตุ๋น สะโพรก น่อง ตีนไก่ เนื้อไก่ตุ๋น
THB 50
ก๋วยเตี๋ยวไก่พิเศษเส้นเล็ก 2 อย่าง
ไก่ตุ๋น สะโพรก น่อง ตีนไก่ เนื้อไก่ตุ๋น
THB 65
ก๋วยเตี๋ยวไก่พิเศษเส้นวุ้นเส้น 2 อย่าง
2 สั่งไปแล้วไก่ตุ๋น สะโพรก น่อง ตีนไก่ เนื้อไก่ตุ๋น
THB 65
ก๋วยเตี๋ยวไก่พิเศษเส้นหมี่ 2 อย่าง
1 สั่งไปแล้วไก่ตุ๋น สะโพรก น่อง ตีนไก่ เนื้อไก่ตุ๋น
THB 65
ก๋วยเตี๋ยวไก่พิเศษเส้นเส้นเล็ก 3 อย่าง
3 สั่งไปแล้วไก่ตุ๋น สะโพรก น่อง ตีนไก่ เนื้อไก่ตุ๋น
THB 65
ก๋วยเตี๋ยวไก่พิเศษเส้นหมี่ 3 อย่าง
4 สั่งไปแล้วไก่ตุ๋น สะโพรก น่อง ตีนไก่ เนื้อไก่ตุ๋น
THB 65
ก๋วยเตี๋ยวไก่พิเศษเส้นวุ้นเส้น 3 อย่าง
3 สั่งไปแล้วไก่ตุ๋น สะโพรก น่อง ตีนไก่ เนื้อไก่ตุ๋น
THB 65
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
ก๋วยเตี๊ยวไก่ตุ๋นมะระ
ก๋วยเตี๊ยวไก่ตุ๋นมะระ
บะหมี่ น่อง
ตีนไก่ซุปเปอร์
ซุปเปอร์
สั่งเลยอร่อยหมด
ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ
Load more...