1. รวมรูปร้าน ข้าวซอยน้ำเงี้ยวคุณติงติงน้อย มหิดลศาลายา (ข้าวซอยน้ำเงี้ยวคุณติงติงน้อย)
  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ