เมนู 神田 寿司 Sushi Kanda (ซูชิ คันดะ)

ชื่อเมนูและราคา
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
ปลาสดตามฤดูกาลสอบถามที่เชฟ
ปลาสดตามฤดูกาลสอบถามที่เชฟ
ซูชิและซาซิมิทุกชนิด
omasake sushi
omasake sushi
ปลางัว+ตับ
ไข่หอยเม่น
ไข่หอยเม่น
ไข่หอยเม่น
ไข่หอยเม่น
Load more...