เมนู Que Pasa Mexican Food

ชื่อเมนูและราคา
Coffee
Espresso (hot)
40 ml
THB 69
Espresso macchiato (hot)
50 ml
THB 79
Coffee (hot)
120 ml
THB 69
Latte (hot)
121 ml
THB 89
Cappuccino (hot)
122 ml
THB 89
Latte macchinato (hot)
220 ml
THB 99
Americano (iced)
16 oz
THB 89
Cappuccino (iced)
16 oz
THB 89
Mocha (shakes)
16 oz
THB 119
Cappuccino (shakes)
16 oz
THB 119
Double Espresso (hot)
80 ml
THB 119
Milk & Tea
Sodas
Floats
Icies
Shakes
Super shakes
Fruit smoothies
Fruit drinks
Confections
Kids' breakfast
Mexican
Omelette
Pancake & Waffle
Breakfast
Topping
Appetizers
Kid's menu
Soups & salads
Dinner plates
Tacos
Tostadas
Quesadillas
Burritos
Enchiladas
Chili
Rice
Chips dipd & extras
Take home
Burgers & Sandwiches
Tortilla wraps
Thai menu
Pasta
Side orders
Pizza
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
Quesadillas
Quesadillas
Nachos with Salsa
Nachos with Salsa
Guacamole
Guacamole
Taco
Taco
Soft Taco
Soft Taco
Chiken Wing
Chiken Wing
Load more...