เมนู หมูกรอบภูเก็ต(จี้ฮอง) (Moo Krob Ji Hong)

ชื่อเมนูและราคา
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
Crispy  Pork
Crispy Pork
ข้าวหมูกรอบ
ข้าวหมูกรอบ
ข้าวหมูแดง หมูกรอบ
ข้าวหมูแดง หมูกรอบ
หมูกรอบหมูแดง
หมูกรอบหมูแดง
ข้าวขาหมู
ข้าวขาหมู
ห่อหมกภูเก็ต
ห่อหมกภูเก็ต
Load more...