เล้ง น้ำซุบ ok แต่เนื้อแทบไม่มี / หมูทอด พอใช้ เหมือนหมูทอดทั่วไป ติดเหนียวไปหน่
รสชาติอาหารรวมๆ อร่อยใช้ได้แต่สิ่งที่ขอติ คือ หมูเหนียว ทั้งหมูทอดและหมูสะเต๊ะ ส่วนเล้งแซ่บ ไม่ค่อยมีเนื้อ น้ำซุบใช้ได้
0 Like0 Comment
LikeShare
photo