เมนู โจ๊กแต้จิ๋ว

ชื่อเมนูและราคา
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
หมูใส่ไข่
โจ๊กเห็ดหอม
โจ๊กหมู + ไข่เยี่ยวม้า
โจ๊กหมูใส่ไข่ ไม่ใส่ต้นหอม ไม่เอาเครื่องใน
พิเศษ โจ๊กเห็ดหอมใส่ไข่