Guide : ลายแทงร้านอาหารเด็ด แนะนำโดยทีมงานวงใน : ร้านกาแฟ

10 คาเฟ่กับเมนูเอาใจสาย Non-Coffee ไม่กินกาแฟก็เช็กอินเก๋ ๆ ได้

สาย Non-Coffee ที่ไม่กล้าเข้าร้านกาแฟเพราะกลัวไม่มีอะไรให้กินอย่าน้อยใจไป แวะเช็กอินกันได้กับ 10 คาเฟ่กับเมนูเอาใจสาย Non-Coffee ไม่กินกาแฟก็เช็กอินเก๋ ๆ ได้