CITIBANK
Joha Korean Restaurant
รับส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
ใช้ได้ถึง 29 ก.พ. 2020
รายละเอียด
  • รับส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
ร้าน Joha Korean Restaurant
ซอย อารีย์สัมพันธ์ 2, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ: 0831775533
map