xCash
  1. ส่วนลดร้าน Shoyuu Japanese Restaurant รับแต้มเงินคืน 5%
Shoyuu Japanese Restaurant
รับแต้มเงินคืน 5% ทุกการใช้จ่ายผ่านแอปฯ xCash
ใช้ได้ถึง 15 มี.ค. 2020
รายละเอียด
  • รับแต้มเงินคืน 5%
  • ทุกการใช้จ่ายผ่านแอป xCash
ร้าน Shoyuu Japanese Restaurant
ถนนบางนา-ตราด, บางนา, บางนา, กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ: 0896208888
map