CITIBANK

รวมส่วนลดร้าน RedSun (เรดซัน) รับส่วนลด 50% สำหรับเมนูกิมจิชิคเก้นเชคกี้ (จากราคาปกติ 135 บาท) และรับส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหารเมนูอื่นๆ เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป (ไม่รวมเครื่องดื่ม เมนูปูดอง และบุฟเฟต์โคเรียนรัน)

Red Sun Siam Square
Red Sun Siam Square
ซอย จุฬาลงกรณ์ 64, ปทุมวัน, ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร
Red Sun เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
Red Sun เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
ซอย บรมราชชนนี 13, บางบำหรุ, บางพลัด, กรุงเทพมหานคร
Red Sun เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์
Red Sun เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์
ซอย อ่อนละเอียด, ลาดพร้าว, ลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร
Red Sun เซ็นทรัล สีลมคอมเพล็กซ์
Red Sun เซ็นทรัล สีลมคอมเพล็กซ์
30/14, ซอยศาลาแดง 2, สีลม, กรุงเทพมหานคร, 10500, ประเทศไทย, สีลม, บางรัก, กรุงเทพมหานคร
The Red Sun Central Plaza Salaya
The Red Sun Central Plaza Salaya
99/21 หมู่ 2 ต.บางเตย ถนนบรมราชชนนี, บางเตย, สามพราน, นครปฐม
Red Sun   เซ็นทรัลพระราม 9
Red Sun เซ็นทรัลพระราม 9
9/8, ถนนรัชดาภิเษก, ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร, 10310, ประเทศไทย, บางกะปิ, ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
Red Sun Seacon Square
Red Sun Seacon Square
ถนน ศรีนครินทร์, หนองบอน, ประเวศ, กรุงเทพมหานคร
Red Sun เซ็นทรัลบางนา
Red Sun เซ็นทรัลบางนา
ถนน บางนา-ตราด, หนองบอน, ประเวศ, กรุงเทพมหานคร
The Red Sun Central Marina Pattaya
The Red Sun Central Marina Pattaya
ซอย พัทยาสายสอง 2, นาเกลือ, บางละมุง, ชลบุรี
Red Sun The Mall Bangkapi
Red Sun The Mall Bangkapi
ซอย ลาดพร้าว 142, หัวหมาก, บางกะปิ, กรุงเทพมหานคร
Red Sun เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
Red Sun เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
ถนนมิตรภาพ-หนองคาย, หมื่นไวย, เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา
The Red Sun เซ็นทรัลพระราม 2
The Red Sun เซ็นทรัลพระราม 2
ถนน พระรามที่ 2, บางบอน, บางบอน, กรุงเทพมหานคร
Red Sun สยามเซ็นเตอร์
Red Sun สยามเซ็นเตอร์
10 ซอย สยามสแควร์, ปทุมวัน, ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร

รวมส่วนลดร้าน RedSun (เรดซัน) รับส่วนลด 50% สำหรับเมนูกิมจิชิคเก้นเชคกี้ (จากราคาปกติ 135 บาท) และรับส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหารเมนูอื่นๆ เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป (ไม่รวมเครื่องดื่ม เมนูปูดอง และบุฟเฟต์โคเรียนรัน)

Red Sun Siam Square
Red Sun Siam Square
ซอย จุฬาลงกรณ์ 64, ปทุมวัน, ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร
Red Sun เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
Red Sun เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
ซอย บรมราชชนนี 13, บางบำหรุ, บางพลัด, กรุงเทพมหานคร
Red Sun เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์
Red Sun เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์
ซอย อ่อนละเอียด, ลาดพร้าว, ลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร
Red Sun เซ็นทรัล สีลมคอมเพล็กซ์
Red Sun เซ็นทรัล สีลมคอมเพล็กซ์
30/14, ซอยศาลาแดง 2, สีลม, กรุงเทพมหานคร, 10500, ประเทศไทย, สีลม, บางรัก, กรุงเทพมหานคร
The Red Sun Central Plaza Salaya
The Red Sun Central Plaza Salaya
99/21 หมู่ 2 ต.บางเตย ถนนบรมราชชนนี, บางเตย, สามพราน, นครปฐม
Red Sun   เซ็นทรัลพระราม 9
Red Sun เซ็นทรัลพระราม 9
9/8, ถนนรัชดาภิเษก, ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร, 10310, ประเทศไทย, บางกะปิ, ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร
Red Sun Seacon Square
Red Sun Seacon Square
ถนน ศรีนครินทร์, หนองบอน, ประเวศ, กรุงเทพมหานคร
Red Sun เซ็นทรัลบางนา
Red Sun เซ็นทรัลบางนา
ถนน บางนา-ตราด, หนองบอน, ประเวศ, กรุงเทพมหานคร
The Red Sun Central Marina Pattaya
The Red Sun Central Marina Pattaya
ซอย พัทยาสายสอง 2, นาเกลือ, บางละมุง, ชลบุรี
Red Sun The Mall Bangkapi
Red Sun The Mall Bangkapi
ซอย ลาดพร้าว 142, หัวหมาก, บางกะปิ, กรุงเทพมหานคร
Red Sun เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
Red Sun เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
ถนนมิตรภาพ-หนองคาย, หมื่นไวย, เมืองนครราชสีมา, นครราชสีมา
The Red Sun เซ็นทรัลพระราม 2
The Red Sun เซ็นทรัลพระราม 2
ถนน พระรามที่ 2, บางบอน, บางบอน, กรุงเทพมหานคร
Red Sun สยามเซ็นเตอร์
Red Sun สยามเซ็นเตอร์
10 ซอย สยามสแควร์, ปทุมวัน, ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร