GSB
Shoyu Sushi & Izakaya
ส่วนลด 10% สำหรับเมนูบุฟเฟ่ต์ (เฉพาะราคา 499++ บาท และ บุฟเฟ่ต์ 599++ บาท) เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน
ใช้ได้ถึง 31 ม.ค. 2020
รายละเอียด
  • ส่วนลด 10% สำหรับเมนูบุฟเฟ่ต์(เฉพาะราคา 499++ บาท และ บุฟเฟ่ต์ 599++ บาท) เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
  • เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน
ร้าน Shoyu Sushi & Izakaya
ซอย จุฬาฯ 9, วังใหม่, ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ: 022144639
map