xCash
  1. ส่วนลดร้าน Salada Organic Kitchen สาขาบี ดี เอ็ม เอส เวลเนสเซ็นเตอร์ ปาร์คนายเลิศ รับแต้มเงินคืน 5% ทุกการใช้จ่ายผ่านแอปฯ xCash
Salada Organic Kitchen สาขาบี ดี เอ็ม เอส เวลเนสเซ็นเตอร์ ปาร์คนายเลิศ
Salada Organic Kitchen สาขาบี ดี เอ็ม เอส เวลเนสเซ็นเตอร์ ปาร์คนายเลิศ
รับแต้มเงินคืน 5% ทุกการใช้จ่ายผ่านแอปฯ xCash
ใช้ได้ถึง 31 ม.ค. 2020
รายละเอียด
  • รับแต้มเงินคืน 5% ทุกการใช้จ่ายผ่านแอปฯ xCash
  • ทุกการใช้จ่ายผ่านแอป xCash
ร้าน Salada Organic Kitchen สาขาบี ดี เอ็ม เอส เวลเนสเซ็นเตอร์ ปาร์คนายเลิศ
2/4, ถนนวิทยุ, ลุมพินี, กรุงเทพมหานคร, 10330, ประเทศไทย, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ: 0818275015, 0610312344
map