CITIBANK
Gyu Gyu Tei บางนา
Gyu Gyu Tei บางนา
รับส่วนลด 5% สำหรับเนื้อหมู และเนื้อวัว
ใช้ได้ถึง 31 ธ.ค. 2019
รายละเอียด
  • รับส่วนลด 5% สำหรับเนื้อหมู และเนื้อวัว
ร้าน Gyu Gyu Tei บางนา
บางนา-ตราด, บางนา, บางนา, กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ: 027467771, 0870850008
map