CITIBANK
Ginza Sushi Ichi
รับส่วนลด 10% เมื่อทานครบ 10,000 บาทขึ้นไป /เซลส์สลิป สำหรับมื้อกลางวัน หรือ รับส่วนลด 10% เมื่อทานครบ 17,000 บาทขึ้นไป /เซลส์สลิป สำหรับมื้อเย็น
ใช้ได้ถึง 31 ธ.ค. 2019
รายละเอียด
  • รับส่วนลด 10% เมื่อทานครบ 10,000 บาทขึ้นไป /เซลส์สลิป สำหรับมื้อกลางวัน
  • หรือ รับส่วนลด 10% เมื่อทานครบ 17,000 บาทขึ้นไป /เซลส์สลิป สำหรับมื้อเย็น
ร้าน Ginza Sushi Ichi
494, ถนนราชดำริ, ปทุมวัน, ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ: 022500014
map