โปรโมชั่นของร้าน Deksomboon Shop - Wongnai

โปรโมชั่นพิเศษ!!
สำหรับนักเรียน / นักศึกษา ราคาพิเศษ 20฿ จากปกติ 40฿
เพียงแสดงบัตร พร้อมถ่ายรูปคู่กับไอศกรีมตราเด็กสมบูรณ์
โพสต์ และติด Hashtag #Deksomboon #ไอศกรีมเด็กสมบูรณ์
โปรโมชั่นพิเศษ!! สำหรับนักเรียน / นักศึกษา ราคาพิเศษ 20฿ จากปกติ 40฿ เพียงแสดงบัตร พร้อมถ่ายรูปคู่กับไอศกรีมตราเด็กสมบูรณ์ โพสต์ และติด Hashtag #Deksomboon #ไอศกรีมเด็กสมบูรณ์