โปรโมชั่นของร้าน Blue Chéri - Wongnai

โปรโมชั่น ส่วนลด 10 บาท สำหรับ fitness 24 seven ลด 10 บาท เมื่อสั่งเมนูในหมวด เมนูปั่น, Non coffee, Signature   (Take Away ), เมนูร้อน (Take Away ), Special menu, เมนูเย็น  (Take Away ), Special Menu (Take Away), เมนูร้อน, เมนูเย็น, Signature , เมนูปั่น  (Take Away )
โปรโมชั่น ส่วนลด 10 บาท สำหรับ fitness 24 seven ลด 10 บาท เมื่อสั่งเมนูในหมวด เมนูปั่น, Non coffee, Signature (Take Away ), เมนูร้อน (Take Away ), Special menu, เมนูเย็น (Take Away ), Special Menu (Take Away), เมนูร้อน, เมนูเย็น, Signature , เมนูปั่น (Take Away )ใช้ได้ถึงวันที่ 29 พ.ย. 2019
โปรโมชั่น BIRTHDAY 1 แถม 1 แถม เมนูในหมวด เมนูปั่น, เมนูร้อน (Take Away ), เมนูเย็น  (Take Away ), เมนูร้อน, เมนูเย็น, เมนูปั่น  (Take Away ) เมื่อสั่งเมนูในหมวด เมนูร้อน (Take Away ), เมนูเย็น  (Take Away ), เมนูร้อน, เมนูเย็น, เมนูปั่น  (Take Away ) จำนวน 1 ที่
โปรโมชั่น BIRTHDAY 1 แถม 1 แถม เมนูในหมวด เมนูปั่น, เมนูร้อน (Take Away ), เมนูเย็น (Take Away ), เมนูร้อน, เมนูเย็น, เมนูปั่น (Take Away ) เมื่อสั่งเมนูในหมวด เมนูร้อน (Take Away ), เมนูเย็น (Take Away ), เมนูร้อน, เมนูเย็น, เมนูปั่น (Take Away ) จำนวน 1 ที่ใช้ได้ถึงวันที่ 29 พ.ย. 2019
โปรโมชั่น ซื้อ10แก้วฟรี1แก้ว ลด 100 % เมื่อสั่งเมนู ชาไทยร้อน, เอสเพรสโซ่เย็น, ชาเขียวมัทฉะร้อน, คาปูชิโน่ร้อน, ช็อกโกแลตปั่น, เอสเพรสโซ่ปั่น (Take Away ), ชาเขียวมัทฉะเย็น (Take Away ), มอคค่าปั่น (Take Away ), พิโคโลลาเต้ร้อน (Take Away ), เอสเพรสโซ่ปั่น, ลาเต้เย็น, พิโคโลลาเต้ร้อน, คาปูชิโน่ปั่น (Take Away ), คาปูชิโน่ปั่น, คาราเมลมัคคิอาโตร้อน (Take Away ), ชาไทยเย็น, คาราเมลมัคคิอาโตร้อน, ชาเขียวมัทฉะปั่น (Take Away ), ลาเต้ปั่น (Take Away ), เอสเพรสโซ่ร้อน, มอคค่าปั่น, คาราเมลมัคคิอาโตเย็น (Take Away ), ชามะนาวเย็น, อเมริกาโน่เย็น (Take Away ), มอคค่าร้อน (Take Away ), เอสเพรสโซ่ร้อน (Take Away ), เอสเพรสโซ่เย็น (Take Away ), ชาไทยร้อน (take away), อเมริกาโน่ร้อน (Take Away ), ลาเต้ปั่น, มอคค่าร้อน, ช็อกโกแลตเย็น (Take Away ), กาแฟลาเต้เย็น (Take Away ), ช็อกโกแลตร้อน, อเมริกาโน่เย็น, คาปูชิโน่เย็น (Take Away ), ช็อกโกแลตปั่น (Take Away ), ช็อกโกแลตร้อน (Take Away ), ชาไทยเย็น (Take Away), ลาเต้ร้อน (Take Away ), มอคค่าเย็น, คาปูชิโน่ร้อน (Take Away ), ชาไทยปั่น (Take Away), ชาไทยปั่น, คาปูชิโน่เย็น, คาราเมลมัคคิอาโตปั่น, ช็อกโกแลตเย็น, คาราเมลมัคคิอาโตเย็น, ลาเต้ร้อน, ชาเขียวมัทฉะร้อน (Take Away ), มอคค่าเย็น (Take Away ), อเมริกาโน่ร้อน, ชาเขียวมัทฉะปั่น, คาราเมลมัคคิอาโตปั่น (Take Away ), ชามะนาวเย็น (Take Away), ชาเขียวมัทฉะเย็น
โปรโมชั่น ซื้อ10แก้วฟรี1แก้ว ลด 100 % เมื่อสั่งเมนู ชาไทยร้อน, เอสเพรสโซ่เย็น, ชาเขียวมัทฉะร้อน, คาปูชิโน่ร้อน, ช็อกโกแลตปั่น, เอสเพรสโซ่ปั่น (Take Away ), ชาเขียวมัทฉะเย็น (Take Away ), มอคค่าปั่น (Take Away ), พิโคโลลาเต้ร้อน (Take Away ), เอสเพรสโซ่ปั่น, ลาเต้เย็น, พิโคโลลาเต้ร้อน, คาปูชิโน่ปั่น (Take Away ), คาปูชิโน่ปั่น, คาราเมลมัคคิอาโตร้อน (Take Away ), ชาไทยเย็น, คาราเมลมัคคิอาโตร้อน, ชาเขียวมัทฉะปั่น (Take Away ), ลาเต้ปั่น (Take Away ), เอสเพรสโซ่ร้อน, มอคค่าปั่น, คาราเมลมัคคิอาโตเย็น (Take Away ), ชามะนาวเย็น, อเมริกาโน่เย็น (Take Away ), มอคค่าร้อน (Take Away ), เอสเพรสโซ่ร้อน (Take Away ), เอสเพรสโซ่เย็น (Take Away ), ชาไทยร้อน (take away), อเมริกาโน่ร้อน (Take Away ), ลาเต้ปั่น, มอคค่าร้อน, ช็อกโกแลตเย็น (Take Away ), กาแฟลาเต้เย็น (Take Away ), ช็อกโกแลตร้อน, อเมริกาโน่เย็น, คาปูชิโน่เย็น (Take Away ), ช็อกโกแลตปั่น (Take Away ), ช็อกโกแลตร้อน (Take Away ), ชาไทยเย็น (Take Away), ลาเต้ร้อน (Take Away ), มอคค่าเย็น, คาปูชิโน่ร้อน (Take Away ), ชาไทยปั่น (Take Away), ชาไทยปั่น, คาปูชิโน่เย็น, คาราเมลมัคคิอาโตปั่น, ช็อกโกแลตเย็น, คาราเมลมัคคิอาโตเย็น, ลาเต้ร้อน, ชาเขียวมัทฉะร้อน (Take Away ), มอคค่าเย็น (Take Away ), อเมริกาโน่ร้อน, ชาเขียวมัทฉะปั่น, คาราเมลมัคคิอาโตปั่น (Take Away ), ชามะนาวเย็น (Take Away), ชาเขียวมัทฉะเย็นใช้ได้ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2019