โปรโมชั่นของร้าน ชาบูมาอิ - Wongnai

โปรโมชั่น มา4จ่าย3 (BF329) ลด 329 บาท เมื่อสั่งเมนูในหมวด บุฟเฟ่ต์
โปรโมชั่น มา4จ่าย3 (BF329) ลด 329 บาท เมื่อสั่งเมนูในหมวด บุฟเฟ่ต์
โปรโมชั่น มา4จ่าย3 (BF329) ลด 329 บาท เมื่อสั่งเมนู บุฟเฟต์ 329
โปรโมชั่น มา4จ่าย3 (BF329) ลด 329 บาท เมื่อสั่งเมนู บุฟเฟต์ 329
โปรโมชั่น บุฟเฟต์ 329 ลด 5% ลด 5 % เมื่อสั่งเมนูในหมวด บุฟเฟ่ต์
โปรโมชั่น บุฟเฟต์ 329 ลด 5% ลด 5 % เมื่อสั่งเมนูในหมวด บุฟเฟ่ต์
โปรโมชั่น 259 ลด10% ลด 10 % เมื่อสั่งเมนูในหมวด บุฟเฟต์, บุฟเฟ่ต์
โปรโมชั่น 259 ลด10% ลด 10 % เมื่อสั่งเมนูในหมวด บุฟเฟต์, บุฟเฟ่ต์
โปรโมชั่น 329ลด10% ลด 10 % เมื่อสั่งเมนูในหมวด บุฟเฟ่ต์
โปรโมชั่น 329ลด10% ลด 10 % เมื่อสั่งเมนูในหมวด บุฟเฟ่ต์