โปรโมชั่นของร้าน CP-HiLai Harbour - Wongnai

ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2020
โปรโมชั่น Ladies Day 
มาทุกๆ 2 ท่าน ลดเฉพาะลูกค้าผู้หญิง 1 ท่าน 50%
เฉพาะวันพฤหัสฯ

สอบถามรายละเอียดโทร 02-055-1888
โปรโมชั่น Ladies Day มาทุกๆ 2 ท่าน ลดเฉพาะลูกค้าผู้หญิง 1 ท่าน 50% เฉพาะวันพฤหัสฯ สอบถามรายละเอียดโทร 02-055-1888ใช้ได้ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2019
โปรโมชั่นมา 4 จ่าย 3 มื้อกลางวัน วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ราคาปกติ 799++ (941 net) 
มา 4 คน ใช้โปรนี้ เฉลี่ยคนละ 706 net!!

หมดเขต 30 ธ.ค. 62
โปรโมชั่นมา 4 จ่าย 3 มื้อกลางวัน วันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ราคาปกติ 799++ (941 net) มา 4 คน ใช้โปรนี้ เฉลี่ยคนละ 706 net!! หมดเขต 30 ธ.ค. 62ใช้ได้ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2019