โปรโมชั่นของร้าน Absolute FitFood - Wongnai

โปรโมชั่น HEALTHY EATING SET ลด 127 บาท เมื่อสั่งเมนู Green Curry Quinoa Risotto with Salmon, Salmon Caesar Salad, Shirataki Noodles Pad Thai with Prawns
โปรโมชั่น HEALTHY EATING SET ลด 127 บาท เมื่อสั่งเมนู Green Curry Quinoa Risotto with Salmon, Salmon Caesar Salad, Shirataki Noodles Pad Thai with Prawns